Gorstrings logo
Mandoliny Resophonic Ukulele Kytary Sirius Guitar banjo

Sirius je legendární značkou českých kovových strun pro akustické kytary, s více než 40letou tradicí. Pro jejich příjemný zvuk, pohodlnou hru, dostupnost a příznivou cenu, si tyto struny získaly v České republice i v zahraničí oblibu...
...více informací


Kytar-banjo je šestistrunný, zvukově výrazný hudební nástroj, spjatý s country hudbou. Ladění je obdobné jako u akustické kytary, avšak tento nástroj vyžaduje jiný hudební styl i struny určené speciálně pro něj.

Firma GORSTRINGS – český výrobce hudebních strun, vám přináší celou paletu originálních strun na kytar-banjo, od tradičních modelů až po dnešní technicky nejmodernější. Dva z modelů zachovávají starší osvědčené technické detaily retro strun (r. 1960-2000), další čtyři modely pak představují zcela nové sady strun, kde jsou použity dnešní kvalitní výrobní materiály a moderní ovíjecí technologie. Zvláštní důraz je věnován životnosti strun, poprvé s využitím nanomateriálů a povrchové úpravy pomocí unikátního systému GOR-nanokapsl. Povrch strun tak je chráněn účinným nanofilmem zejména proti negativním vlivům alkalického prostředí a oxidaci a vzniká zcela nová generace strun - OPTISTRINGS s vyšší životností při zachování přirozených dotykových vlastností a širším výběrem tvrdostí pro požadovaný zvukový výkon, ale i příjemnou pohodlnou hru na každé kytar-banjo.

      Uchycení strun: na smyčku. Délka strun: 1050 mm Rozsah jednotlivých strun v tabulce umožňuje nejen výměnu strun opotřebených, ale i tvořit další vlastní kombinace sad. Struny skladujte v suchém prostředí a z bezpečnostních důvodu mimo dosah dětí. Instalace strun na nástroj smí provádět osoba technicky způsobilá nebo odborný servis.


Nabídka GUITAR BANJO 2021 (PDF)

A banjo guitar is a six-string musical instrument with a distinctive sound connected with country music. The tuning is similar to that of an acoustic guitar, but the instrument requires a different musical style and strings designed specifically for it.

GORSTRINGS, a Czech manufacturer of musical strings, brings you a whole range of original banjo guitar strings, from traditional models to today's most technically modern ones. Two of the models retain the older proven technical details of retro strings (1960–2000); the other four models represent completely new sets of strings that use today's high-quality production materials and modern wrapping technologies. Special emphasis is placed on the life of the strings, for the first time with the use of nanomaterials and a surface finish using a unique GOR-nanocapsule system. The surface of the strings is thus protected by an effective nanofilm, especially against the negative effects of an alkaline environment and oxidation, and a completely new generation of strings is created – OPTISTRINGS, with a longer life, while maintaining natural tactile properties and a wider selection of hardness for the desired sound performance as well as pleasant comfortable playing.

      String attachment: loop. String length: 1050 mm The range of individual strings in the table allows not only the replacement of worn strings, but also the creation of other combinations and compositions of sets of your own. Store the strings in a dry environment and, for safety reasons, out of the reach of children.

Have the strings installed on the instrument at a specialised shop or by a technically qualified person.
obsah webu
. Úvod
. Novinky
. Historie
. Katalog
. Mandolíny
. Resophonic Guitar
. Ukulele
. Kytary / Universal
. Sirius
. Guitar Banjo
. Kontakt
All rights reserved © 2008 Gorstings Designed by © 2008 GRAFIKART